Dell PET3003 T30 E3-1225v5 8GB 1TB 305W

Dell PET3003 T30 E3-1225v5 8GB 1TB 305W

2,211.21 TL

SERVERDELLT30010

Stokda Yok

HP 838124-425 ML10 E3-1225v5 8GB 2x1TB 300W

HP 838124-425 ML10 E3-1225v5 8GB 2x1TB 300W

2,555.94 TL

SERVERHPML100011

Dell T130 P1B-1M3 E3-1230v5 8GB 2TB Found.

Dell T130 P1B-1M3 E3-1230v5 8GB 2TB Found.

4,181.11 TL

SERVERDELLT13011

Stokda Yok

HP 840675-425 ML110 Gen9 E5-2620v4 8GB 1TB 350W

HP 840675-425 ML110 Gen9 E5-2620v4 8GB 1TB 350W

6,003.26 TL

SERVERHPML100012

Stokda Yok

HP 830585-425 DL160 Gen9 E5-2609v4 16GB 2x300GB

HP 830585-425 DL160 Gen9 E5-2609v4 16GB 2x300GB

7,337.87 TL

SERVERHPDL160G95

Stokda Yok

HP 833988-425 DL180 Gen9 E5-2620v4 16GB 2x300GB

HP 833988-425 DL180 Gen9 E5-2620v4 16GB 2x300GB

8,071.65 TL

SERVERHPDL180G95

Stokda Yok

HP 784108-425 DL180 Gen9 E5-2620v3 16GB No Disk

HP 784108-425 DL180 Gen9 E5-2620v3 16GB No Disk

8,421.31 TL

SERVERHPDL180G90

Stokda Yok

HP 843375-425 DL360 Gen9 E5-2620v4 16GB 2x300GB

HP 843375-425 DL360 Gen9 E5-2620v4 16GB 2x300GB

9,598.32 TL

SERVERHPDL360G91

Stokda Yok

Lenovo 8871EFG x3650M5 E5-2620v4 16GB 2x300GB

Lenovo 8871EFG x3650M5 E5-2620v4 16GB 2x300GB

9,746.06 TL

SERVERLEN8871EFG

Stokda Yok

Dell R730 E5-2620v4 16GB 3x300GB R730225H7P2B-1L2

Dell R730 E5-2620v4 16GB 3x300GB R730225H7P2B-1L2

9,947.98 TL

SERVERDELLR73014

Stokda Yok

HP 843557-425 DL380 Gen9 E5-2620v4 16GB 3x300GB

HP 843557-425 DL380 Gen9 E5-2620v4 16GB 3x300GB

10,046.47 TL

SERVERHPDL380G97

Lenovo 8871EAG x3650M5 E5-2620v4 16GB NoDisk 750W

Lenovo 8871EAG x3650M5 E5-2620v4 16GB NoDisk 750W

10,140.04 TL

SERVERLEN8871EAG

Stokda Yok

HP 835848-425 ML350 Gen9 E5-2620v4 16GB 2x300GB

HP 835848-425 ML350 Gen9 E5-2620v4 16GB 2x300GB

10,292.71 TL

SERVERHPML350G94

Stokda Yok

Dell R430 E5-2620v4 16GB 900GB R430125H7P1N-1C2

Dell R430 E5-2620v4 16GB 900GB R430125H7P1N-1C2

11,124.99 TL

SERVERDELLR43002

Dell R730 E5-2620v4 16GB 2x200SSD R730225H7P2N-1S2

Dell R730 E5-2620v4 16GB 2x200SSD R730225H7P2N-1S2

11,469.72 TL

SERVERDELLR73025

Stokda Yok

Dell R530 E5-2620v4 16GB 3x4TB R530235H7P1N-1C2

Dell R530 E5-2620v4 16GB 3x4TB R530235H7P1N-1C2

12,755.08 TL

SERVERDELLR53010

Stokda Yok